Documente de interes public

LISTA categoriilor de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii, de Consiliul Local Mateesti si Primaria Comunei Mateesti, care constituie informatii de interes public comunicate din oficiu

 1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Consiliului Local, Institutia Primarului si a Primariei Mateesti.
 2. Structura organizatorica a Consiliului Local si a aparatului propriu, atributiile structurilor functionale ale aparatului propriu si permanent, programul de functionare, programul de audiente al Primarului, Viceprimarului, Secretarului Comunei Mateesti.
 3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea comunei Mateesti, precum si a functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice.
 4. Coordonatele de contact ale Consiliului Local si a comunei Mateesti, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet.
 5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.
 6. Programele si strategiile proprii.
 7. Lista cuprinzand documente de interes public.
 8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii.
 9. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de de interes public solicitate
 10. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale.
 11. Documente de interes general aflate in arhiva institutiei