Informații de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public în cadrul primăriei Mateești este Popescu Mihaela – administrator public

Telefon: 0250869601

Email: mateesti@vl.e-adm.ro