Obiective turistice

Se spune că gradul de civilizaţie al unui popor se măsoară şi după aspectul exterior al aşezărilor, a grijii pentru monumentele istorice, a lăcaşurilor de cult şi a atitudini faţă de ele . Suntem un popor de tradiţie ortodoxă, cu un număr de mănăstiri şi schituri fără egal în alte ţări creştine, cu o viaţă bisericească și duhovnicească intensă,de aceea suntem datori să hrănim acest tezaur, să-l păstrăm şi să-l facem cunoscut şi altora, mai ales urmaşilor noştri.

În fiecare sat al comunei sunt construite mai multe biserici:

Satul Greci

Biserica Măgura –Parohia Greci, întemeietorul şi ziditorul acestei biserici a fost vătaful Plaiului Horezului, Avram Greceanul şi fratele său Pătru Popa în anul 1875.

Între anii 1911-1920 s-a făcut renovarea bisericii cu ajutorul enoriaşilor sub conducerea preotului Gheorghe Popescu. Este construită sub formă de corabie cu o singură turlă cu acoperiş din tablă. Pictura a fost restaurată în jurul anului 1943 de către pictorul Fulgescudin Costeşti.

Biserica parohială „Sf. Împăraţi’’a fost zidită din temelie în anul 1877 de către Constantin Chiulan şi reparată în anul 1967 cu lucrări de restaurare şi consolidare.

Biserica este construită sub formă de cruce cu o singură turlă. Pictura este lucrată în tempera în stil neoclasic.

Satul Mateeşti

Biserica ,,Cuvioasa Paraschiva’’- cătunul Călărăşeşti, aparţine Parohiei Mateeşti. A fost adusă pe actualul amplasament o dată cu construirea pe firul apei de noi case. Este construită din piatră şi lemn, în anul 1720, de Barbu Călărăşescu, refăcută în anul 1852 şi sfinţită în anul 1869. Este deschisă cultului. În anul 1924, a fost restaurată şi pictată, preot fiind Gh. Popescu. Biserica „Naș terea Maicii Domnului” din cătunul Ursoaia aparţine Parohiei Mateeşti. A fost zidită în anul 1948, în locul uneia mai vechi, din lemn.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” este biserica din centrul comunei; nu are cimitir, nici enorie. A fost clădită din temelie în anul 1919, prin îndemnul preoţilor Vasile Codreanu şi Gheorghe Gh. Popescu. Terenul a fost donat de Nae Manolache. S-au făcut reparaţii capitale în 1992-1993 .

Biserica „Sf. Arh. Mihail şi Gavril” din cătunul Scăuniş aparţine parohiei Mateeşti şi a fost construită în anul 1660, din lemn, de către preotul Ion Dogaru, reconstruită din piatră şi lemn în anul 1863, în perioada domniei lui Al.I.Cuza, cu sprijinul P.S.episcop D.D. Calinic. S-a renovat în anul 2005, în proporţie de 80%.

Satul Turceşti

Biserica „Sf.Arh. Mihail şi Gavril” din cătunul Lespedea – satul Turceşti se află la o distanţă de 2 km răsărit de şoseaua Milostea –Bălceşti. E aşezată între cătunul Lespedea şi Meia. A fost construită în anul 1880, strămutată dintr-un loc din apropiere. În anul 1963, acoperişul din şiţa a fost înlocuit cu altul de tablă..

Biserica „Cuv.Paraschiva” parohia Turceşti se află în centrul satului; a fost construită în anul 1856, din cărămidă, şi acoperită cu tablă. Lucrările au început în timpul domnitorului Barbu Ştirbei şi s-au terminat în timpul domnitorului Al.I. Cuza. În anul 1936, i s-au făcut reparaţii capitale.

Biserica „Sf. Nicolae” cătunul Pâlşeşti satul Turceşti a fost construită la o dată necunoscută, însă în anul 1859 a fost renovată de pr. Al. Bărbulescucu, ajutorul enoriaşilor. În anii 1915-1922, a fost adusă la cerinţele timpului de pr. Iosif Bălteanu cu fii săi duhovniceşti”. A fost acoperită cu tablă, în anul 1967, de către enoriaşi.

Ultima actualizare: 13:29 | 18.04.2024

Sari la conținut